Rakeback

Boss Media (IPN)/Entraction

30%

Eget Nätverk

PKR
30%

Boss Media (IPN)

30%

Cake Poker Network

33%
33%
33%

Action Poker

50-100%

Entraction

30%

Everleaf Gaming

40%
Har EU-licens enligt spelbolaget
Tillåter amerikanska spelare

Lojalitetsprogram

Ongame

VIP
VIP

Eget Nätverk

VIP
VIP
VIP

888

2-36%

Merge

VIP

Microgaming

30%
Har EU-licens enligt spelbolaget
Tillåter amerikanska spelare

2010-12-21 - Poker rake och Poker rakeback

2010-12-21

Poker rake och Poker rakeback

Vad är rake?

Rake är den avgift som pokerrum på internet såväl som fysiska kasinon tar från spelarna. Vanligast är att en viss procent av varje pott tas som rake, men på kasinon förekommer även att man betalar en avgift för t.e.x varje spelad timme eller en kombination av båda sätten. Rake för turneringar brukar vara ca 10% av inköpet för turneringen. För kontantspel (cash game) på internet brukar raken ligga på 5 % per pott, med ett tak på $3 per pott, vissa pokersidor har ett tak på endast $1 per pott.

Detta kanske inte låter som så mycket pengar, men om du tänker på hur många händer du spelar på en månad inser du snabbt att det rör sig om en hel del pengar. Även på låga insatsnivåer kan spelare få betala hundratals dollar i rake per månad. Lösningen för att minska denna utgift är att skaffa rakeback.

Vad är rakeback?


Rakeback är en återbetalning av den rake du betalat till spelbolaget. Hur stor denna återbetalning är varierar, men normalt sätt brukar rakebacken ligga på mellan 30-40% av det du betalat i rake.

Pokersidorna på internet använder sig av ett antal olika metoder för att beräkna varje spelares individuella rake- bidrag till en pott, något som påverkar beräkningen av din rakeback. De metoder som finn är Dealt rake-metoden (även kallad rake share eller shared rake), Contributed rake-metoden (även kallad avarage rake-metoden) samt Weighted contributed rake-metoden(även kallad paid rake eller actual paid rake)

Används Dealt rake-metoden delas raken lika mellan varje spelare som är med i en pott, oavsett om han bidrar med några pengar till potten eller inte.

Contributed rake-metoden är den vanligaste, där räknas bara de spelare som bidrar med något till potten in, så lägger du dig utan att ha bidragit med något till potten får du inte heller ta del av rakebacken för den potten. De aktiva spelare som bidragit till potten tilldelas en lika stort mängd rake-bidrag de får alltså lika stor del rakeback för potten oavsett hur mycket de bidrar med, så länge de bidrar med något.

Den kanske mest rättvisa metoden är den s.k. Weighted contributed rake-metoden, pokerrummen som använder denna rake contribution metod räknar ut exakt hur mycket en spelares andel ska vara mot de pengar han lagt in i potten. Så bidrar en spelare med t.ex. en fjärdedel av potten, så får han även fjärdedel av den resulterande raken som rake-bidrag. Givetvis får en spelare som inte bidrar med något till en pott inte heller ta del av rakebacken för den potten.

Varför ska jag utnyttja rakeback?

Tja, varför inte? Rakeback ger dig en återbetalning av de pengar som du annars helt skulle gå miste om, det finns inga ursäkter till att inte använda sig av

Fler Artiklar

1 | 2
Fler nyheter

Logga in

Glömt lösenordet?

Rakebackräknare

Kalkylera
Kom ihåg att detta endast är en uppskattning.

VIP Rakeback

Rejkar du mycket? Då kan du bli VIP på Rakebacktime. Kontakta oss för mer information.

Vad är rakeback?

Rake är den avgift som pokerrum tar från varje pott. Det är en procentuell avgift och den har ett maximalt tak. Vanligtvis tar ett pokerrum 5% av den totala potten med ett maxtak på $3.

Genom Rakebacktime kan du få tillbaka en viss del av din rake och det kallas för rakeback. Rakeback är en procentuell återbetalning och den kan variera från pokerrum till pokerrum.

Artiklar - Fem senaste

Fler nyheter